Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viainsanedreamer insanedreamer
Żyłem w jakimś autodestruktywnym, orgiastycznym uniesieniu, i podczas gdy koledzy uważali mnie za przywódcę i szatańskiego faceta, obdarzonego cholernym wzięciem i dowcipem, w głębi mnie samego trzepotała dusza przerażona, pełna lęków. Pamiętam jeszcze, że pewnego razu łzy stanęły mi w oczach, gdy opuszczając jakąś knajpę w niedzielne przedpołudnie, zobaczyłem bawiące się na ulicy dzieci, jasne, radosne, o świeżo przyczesanych włosach, odświętnie ubrane. I podczas gdy przy brudnych stołach, w podrzędnych gospodach, wśród kałuż rozlanego piwa zabawiałem, a często i przerażałem moich kolegów niebywale cynicznymi wypowiedziami, w głębi serca czułem wielki szacunek dla wszystkiego, z czego tak szydziłem, i łkając wewnętrznie, padałem na kolana przed własną duszą, przed własną przeszłością, przed matką moją, przed Bogiem.
— Demian, Herman Hesse
Reposted bynysqui nysqui
9114 0ae3 500

salem-child:

Caravaggio - The Isaac’s sacrifice (details), 1598.

2438 b490
Reposted fromtfu tfu viapurplecornflowers purplecornflowers
3934 9642 500
Reposted bypurplecornflowerski-adiprozacnation
4453 68b1 500
Reposted byhashwasnaeSpaceJesterUbikjaggertelukokolokostrzepydrozdzilifedownthespiral8agiennydzonyseverakroysemushu919TamahlRekrut-KvolldostcylonapplepielargehamstercolliderckisbackmontakjanuschytrussmierciszkloricejugglerkaszebPaseroVirusJapaneseDeathPoemlois-lanemr-absentiaAnkhetishkaBadylSchweinekloetenExfeletessucznikSlothxalKobajashiKobajashivogelnajlepszaskizzoCaptain-Chaosblueberriesceplusinkwizytorsummerstarviva-salvadorekrybusKurkaWyluzujliveattherainbowunnokarolinnaaAryess
7518 9113
Reposted fromaletodelio aletodelio viastarryeyed starryeyed
0932 2afb 500
Reposted fromjerkstyles jerkstyles viastarryeyed starryeyed
Tylko pstryk i już nie ma mnie.
Czasem bardzo tego chcę,
zostawić wszystkich was.
Szukam czegoś przez cały czas,
co zatrzyma mnie.
— Myslovitz
Reposted fromtortureme tortureme vianovemberandyou novemberandyou
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis vianovemberandyou novemberandyou
2453 519f 500
Reposted frombuddhablink buddhablink
2445 5787 500
Reposted frombuddhablink buddhablink
9500 fcfb 500
Reposted bykalinaalicemaezonakmicicakarolinnaa
2415 917a 500
Reposted byinkwizytorcoffeebitchsom3thingwildsom3thingwilditmakesmecalmrachelinajoliesaddamszczepanadharaWollf
3244 39c3
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
5753 947f
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl